Kdo jsme

FLEXIBILITA je naše největší přednost! Naše kabely patří k těm nejlepším v oboru a to především svojí vysokou kvalitou a flexibilitou. Stejně flexibilní jsou naše reakce na Vaše dotazy. Nespokojíme se s průměrným produktem, chceme pro Vás vždy jen to nejlepší!!! Neustálý vývoj a testy jsou pro nás prioritou.


Více než 10 let praxe v oblasti výroby a mezinárodního obchodu s kabely a vodiči nám umožňuje zajistit pro Vás, naše vážené zákazníky, vhodný produkt. Spolupracujeme s mnoha výrobci kabelů a díky on-line přístupu ke skladovým položkám Vás můžeme obratem informovat o aktuální dostupnosti nebo nejbližším možném termínu.

Služby

Vývoj kabelů

Zprostředkování a výroba kabelů

Zajistěší logistiky v oblasti projektů – skladování, dodávky just-in-time 

Produkty / později rozvinuto

Vodiče FLY, FLRY, FLYW, FLRYW

Harmonizované kabely a vodiče H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U

Gumové kabely a vodiče H07RN-F, NSGAFöu

Bezhalogenní kabely a vodiče H05Z-K, H07Z-K, H05Z-U, H07Z-U, H05Z1-K, H07Z1-K, H05Z1-U, H05Z1-U

Ovládací a telekomunikační vodiče YSLY, YSLYCY, YSL11Y, YSLC11Y

Silové kabely NYY, NAYY, NYCWY, NAYCWY, N2XY, NA2XY

Konfekce a Spirální kabely (PVC, PUR)

OEM Produkty – Rádi pro Vás vyvineme Kabel na míru ať už jednorázově nebo pro dlouhodobé projekty

Udržitelnost

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Impresum

Za obsah zodpovědná osoba:

Michal Dittrich

Michal Dittrich – Handelsvertretung

Am Weidenbach 13

82362 Weilheim in OB. 

Deutschland

Tel. +491706345443

info@md-trade.eu

 

Kontakt a adresa

Michal Dittrich – Handelsvertretung

Am Weidenbach 13

82380 Peißenberg

Německo

Telefon / Whattsapp+491706345443

info@md-trade.eu

Ochrana dat

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Toto oznámení o ochraně údajů vysvětluje typ, rozsah a účel shromažďování a používání údajů od návštěvníků a uživatelů (dále společně jen „uživatelé“) společností SHI GmbH (dále jen „poskytovatel“) jako subjektem odpovědným za ochranu údajů.

Shromažďování přístupových údajů

Poskytovatel shromažďuje údaje o každém přístupu k online nabídce (takzvané soubory protokolu serveru). Přístupové údaje zahrnují název navštívené webové stránky, soubor, datum a čas přístupu, množství přenesených dat, upozornění na úspěšný přístup, typ a verzi prohlížeče, operační systém uživatele, URL odkazujícího serveru (dříve navštívená stránka), IP adresu a žádajícího poskytovatele.

Poskytovatel používá data protokolu bez přiřazení k osobě uživatele nebo jinému vytvoření profilu v souladu se zákonnými ustanoveními pouze pro statistické vyhodnocení za účelem provozu, zabezpečení a optimalizace online nabídky. Poskytovatel si však vyhrazuje právo zpětně zkontrolovat data protokolu, pokud na základě konkrétních údajů existuje oprávněné podezření na nezákonné použití.

Shromažďování a používání osobních údajů

Osobní údaje jsou poskytovatelem shromažďovány a používány pouze tehdy, pokud je to povoleno zákonem nebo pokud uživatelé se shromažďováním údajů souhlasí. Při používání služby mohou uživatelé zpravidla při používání objednávkového formuláře vidět, která data jsou uložena, například jméno a adresu, komunikační údaje, údaje o objednávce, kmenová data smlouvy, fakturační a platební údaje smlouvy, historii zákazníků a zprávu.

Údaje poskytnuté za účelem objednání služeb (jako jméno, e -mailová adresa, adresa) budou poskytovatelem použity k plnění a zpracování smlouvy. S těmito údaji je zacházeno důvěrně a nejsou předávány třetím stranám, které nejsou zapojeny do procesů objednávání, doručování a plateb.

Při kontaktu s poskytovatelem (pomocí kontaktního formuláře nebo e-mailu) jsou informace poskytnuté uživatelem uloženy za účelem zpracování požadavku a v případě, že vyvstanou doplňující otázky.

Poskytovatel přijal organizační, smluvní a technická bezpečnostní opatření, aby zajistil, že budou dodržována ustanovení zákonů na ochranu údajů a že bude zabráněno náhodnému nebo záměrnému manipulaci, ztrátě, zničení nebo přístupu neoprávněných osob. V rámci obchodního vztahu od nás tato oddělení získávají přístup k vašim údajům, které je potřebují ke splnění našich smluvních a zákonných povinností. K předávání osobních údajů do třetí země nedochází.

Předávání údajů třetím stranám

Údaje o uživatelích jsou předávány třetím stranám pouze tehdy, je -li to povoleno zákonem nebo pokud uživatel s předáním souhlasil.

Je tomu tak například v případě, že předávání údajů slouží k plnění smluvních závazků vůči uživateli, nebo pokud jsou údaje požadovány příslušnými orgány, jako jsou orgány činné v trestním řízení.

Osobní údaje uživatelů nejsou žádným způsobem prodávány ani předávány třetím stranám za účelem reklamy nebo za účelem vytváření profilů uživatelů.

Cookies

Poskytovatel používá „cookies“ jako součást své online nabídky. Cookies jsou malé soubory, které jsou uloženy v počítači uživatele a mohou ukládat informace pro poskytovatele. Dočasné soubory cookie jsou odstraněny po zavření prohlížeče, trvalé soubory cookie jsou uchovávány po určitou dobu a mohou zpřístupnit uložené informace při opětovném vyvolání online nabídky.

Soubory cookie se používají mimo jiné k usnadnění používání služby.

Uživatel může používání cookies ovlivnit. Většina prohlížečů má možnost, pomocí které lze ukládání cookies omezit nebo úplně zabránit. Poskytovatel se snaží navrhnout online nabídku tak, aby použití cookies nebylo nutné. Je však třeba poznamenat, že použití a zejména snadnost použití jsou bez cookies omezeny.

Google Analytics

Tento web používá funkce webové analytické služby Google Analytics. Poskytovatelem je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics používá takzvané „cookies“. Jedná se o textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a umožňují analýzu vašeho používání webové stránky. Informace generované souborem cookie o vašem používání této webové stránky jsou obvykle přeneseny na server Google v USA a tam uloženy.

Ukládání cookies Google Analytics je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem analyzovat chování uživatelů za účelem optimalizace svých webových stránek i reklamy.

IP anonymizace

Na tomto webu jsme aktivovali funkci IP anonymizace. V důsledku toho bude vaše IP adresa společností Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru zkrácena, než bude přenesena do USA. Úplná IP adresa bude přenesena na server Google v USA a tam ve výjimečných případech zkrácena. Google jménem provozovatele této webové stránky použije tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webové stránky, k sestavování zpráv o aktivitě na webových stránkách a k poskytování provozovateli webových stránek další služby související s aktivitou na webových stránkách a používáním internetu. IP adresa přenesená vaším prohlížečem jako součást Google Analytics nebude sloučena s jinými daty Google.

Námitka proti sběru dat

Kliknutím na následující odkaz můžete zabránit tomu, aby služba Google Analytics shromažďovala vaše data. Bude nastaven opt-out cookie, který zabrání shromažďování vašich údajů o budoucích návštěvách tohoto webu: Deaktivujte Google Analytics.

Další informace o tom, jak služba Google Analytics zpracovává uživatelská data, najdete v prohlášení o ochraně údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Zpracování dat objednávky

Uzavřeli jsme smlouvu o zpracování údajů o objednávce se společností Google a při používání Google Analytics plně implementujeme přísné požadavky německých úřadů pro ochranu údajů.

Demografické charakteristiky v Google Analytics

Tento web používá funkci „demografické charakteristiky“ služby Google Analytics. To umožňuje vytváření zpráv, které obsahují informace o věku, pohlaví a zájmech návštěvníků stránek. Tato data pocházejí z reklamy založené na zájmech od společnosti Google a také z údajů o návštěvnících od poskytovatelů třetích stran. Tyto údaje nelze přiřadit konkrétní osobě. Tuto funkci můžete kdykoli deaktivovat prostřednictvím nastavení reklam ve svém účtu Google nebo obecně zakázat shromažďování vašich údajů pomocí Google Analytics, jak je popsáno v bodě „Námitka proti shromažďování údajů“.

Google AdWords a Google Conversion Tracking

Tento web používá Google AdWords. AdWords je online reklamní program od společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené státy americké („Google“).

V rámci služby Google AdWords používáme takzvané sledování konverzí. Pokud kliknete na reklamu umístěnou společností Google, nastaví se soubor cookie pro sledování konverzí. Cookies jsou malé textové soubory, které internetový prohlížeč ukládá do počítače uživatele. Tyto soubory cookie ztrácejí po 30 dnech platnost a neslouží k osobní identifikaci uživatelů. Pokud uživatel navštíví určité stránky na tomto webu a platnost souboru cookie ještě nevypršela, my a Google vidíme, že uživatel klikl na reklamu a byl přesměrován na tuto stránku.

Každý zákazník Google AdWords obdrží jiný soubor cookie. Soubory cookie nelze sledovat prostřednictvím webových stránek zákazníků AdWords. Informace získané pomocí konverzního souboru cookie se používají ke generování statistik konverzí pro zákazníky AdWords, kteří se rozhodli pro sledování konverzí. Zákazníci zjistí celkový počet uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a byli přesměrováni na stránku se značkou pro sledování konverzí. Nedostávají však žádné informace, pomocí kterých by bylo možné osobně identifikovat uživatele. Pokud se sledování nechcete účastnit, můžete proti tomuto použití vznést námitku tím, že v uživatelském nastavení snadno deaktivujete soubor cookie pro sledování konverzí Google ve svém internetovém prohlížeči. Poté nebudete zahrnuti do statistik sledování konverzí.

Ukládání „konverzních cookies“ probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. F GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem analyzovat chování uživatelů za účelem optimalizace svých webových stránek i reklamy.

Další informace o Google AdWords a sledování konverzí Google najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://www.google.de/policies/privacy/.

Zrušení, změny, opravy a aktualizace

Uživatel má právo na požádání bezplatně obdržet informace o osobních údajích, které o něm poskytovatel ukládá. Kontaktní údaje najdete výše v tiráži.

Uživatel má navíc právo na opravu nesprávných údajů, blokování a vymazání svých osobních údajů za předpokladu, že neexistuje zákonná povinnost je uchovávat.

Změny v zásadách ochrany osobních údajů

Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit prohlášení o ochraně údajů za účelem přizpůsobení změněným právním situacím nebo změnám služby a zpracování údajů.

???

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie auf der Seite weitersurfen, stimmen Sie der Cookie-Nutzung zu.